Skip to content

Vacature secretaris

Vacature secretaris

VACATURE SECRETARIS
In het 5 personen tellende bestuur is plaats voor een secretaris met affiniteit voor palliatieve zorg die eraan wil bijdragen dat mensen thuis kunnen sterven.

UITGEBREIDE OMSCHRIJVING
Introductie
Veel mensen die ernstig ziek of oud zijn en weten dat ze niet lang meer te leven hebben willen graag in hun eigen vertrouwde omgeving verzorgd worden om thuis te kunnen sterven. Door inzet van huisarts, professionele thuiszorg, familie en vrienden wordt dit mogelijk gemaakt. Soms kan de zorg voor de partner, familie of vrienden erg zwaar zijn of kan men niet voldoende aanwezig zijn. in die situaties kunnen de speciaal opgeleide vrijwilligers van VPTZ de Biltse kernen uitkomst bieden. Doel is het ondersteunen en ontlasten van de mantelzorg bij de zorg voor de ernstig zieke of oudere thuis.

Taakomschrijving
De taken van de secretaris in het bestuur van VPTZ de Biltse kernen zijn o.m.:
*voorbereiding en verslaglegging bestuursvergaderingen met zo nodig follow-up van actiepunten
*opstellen en na goedkeuren distribueren/publiceren jaarverslagen
*In samenwerking met de vrijwilligerscoördinator up to date houden van de website en regelen van communicatieve uitingen
*zorgdragen (i.s.m. voorzitter en penningmeester) voor een goede administratieve organisatie en het voldoen aan wettelijk vereisten w.o. taakverdeling/bevoegdheden bestuur, in-/uitschrijvingen KvK, privacy wetgeving (AVG), integriteit (UBO registratie en WBTR) en bijhouden nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.
Het huidige bestuur is collegiaal van aard en bestaat uit 5 personen.

Wij vragen
Iemand met interesse/affiniteit voor/met vrijwilligerswerk in de mantelzorgsfeer voor (meest) ouderen in een terminale levensfase. Enige kennis van en ervaring met secretariële taken in stichtings- of verenigingsverband is wenselijke evenals enige praktische kennis en vaardigheid op het gebied van tekstverwerking, email en online communicatie (w.o. Zoom).

Wat hebben wij de vrijwilliger te bieden?
Het bestuur van de stichting heeft een organisatorische rol vanuit beleid, toezicht, ondersteuning en administratieve begeleiding alsmede ook zorg voor maatschappelijke inbedding. De vrijwilligerscoördinator heeft een belangrijke rol in het werven en (laten) opleiden van vrijwilligers, het regelen en coördineren van inzetten en stemt regelmatig af met het bestuur. Het gezamenlijk werken aan de realisatie van de doelstellingen en invulling geven aan een maatschappelijk zinvolle taak is een belangrijke stimulus om je in te zetten voor onze stichting.
Tijdsbesteding: minder dan 4 uur per week

Archief

jan0 Berichten
feb0 Berichten
mrt0 Berichten
mei0 Berichten
jul0 Berichten
aug0 Berichten
okt0 Berichten
nov0 Berichten
feb0 Berichten
mrt0 Berichten
apr0 Berichten
mei0 Berichten
jul0 Berichten
aug0 Berichten
sep0 Berichten
nov0 Berichten
jan0 Berichten
mrt0 Berichten
apr0 Berichten
mei0 Berichten
jun0 Berichten
okt0 Berichten
nov0 Berichten
dec0 Berichten
jan0 Berichten
feb0 Berichten
apr0 Berichten
mei0 Berichten
jul0 Berichten
aug0 Berichten
nov0 Berichten
dec0 Berichten
jan0 Berichten
apr0 Berichten
mei0 Berichten
jun0 Berichten
aug0 Berichten
nov0 Berichten
dec0 Berichten
jan0 Berichten
mrt0 Berichten
mei0 Berichten
jun0 Berichten
jul0 Berichten
aug0 Berichten
sep0 Berichten
nov0 Berichten
dec0 Berichten
jan0 Berichten
apr0 Berichten
jul0 Berichten
okt0 Berichten
nov0 Berichten
dec0 Berichten