Vacature secretaris bestuur

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) de Biltse kernen is op zoek naar een secretaris voor het bestuur.

Taken
* Voorbereiding en verslaglegging bestuursvergaderingen (max 4x/jaar)
* Opstellen jaarverslag en distributie daarvan
* Up to date houden website en communicatie in samenwerking met coördinator vrijwilligers
* Zorgdragen (i.s.m. voorzitter en penningmeester) voor goede administratieve organisatie en voldoen aan wettelijke vereisten w.o. taakverdeling/bevoegdheden bestuur, inschrijving Kamer van Koophandel, privacy wetgeving  AVG), integriteit (UBO registratie en WBTR), en bijhouden nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Het huidige bestuur is collegiaal van aard, en bestaat uit 5 personen.
Verwacht tijdsbeslag ongeveer gemiddeld 1 dag per maand, in beginfase meer tijd nodig.

Nadere informatie
voorzitter@vptz-debiltsekernen.nl
06 1342 9515

penningmeester@vptz-debiltsekernen.nl
06 5512 1810