Introductietraining nieuwe vrijwilligers 10 en 11 oktober a.s.

Wil jij mensen in de laatste levensfase nabij zijn, een luisterend oor en comfort bieden? Kies jij voor vrijwilligerswerk dat er echt toe doet? Dan past vrijwilligerswerk bij VPTZ (vrijwilligers palliatieve terminale zorg) wellicht bij jou. Neem nu contact op want 10 en 11 oktober is de eerstvolgende introductietraining.

VPTZ de Biltse kernen bestaat uit 20 vrijwilligers die ernstig zieke mensen en kwetsbare ouderen nabij zijn in de laatste levensfase. Dit kan zowel thuis als in een verpleeghuis zijn binnen gemeente De Bilt. Vrijwilligers van de VPTZ nemen de zorg een of meerdere keren per week  gedurende een aantal uur van de familie over, zodat de mantelzorgers even kunnen ontspannen.  De zorg kan bestaan uit helpen met eten en drinken, een luisterend oor bieden,  voorlezen, samen muziek luisteren en vaak ook gewoon ‘er zijn’.

Om vrijwilliger bij de VPTZ te worden is werkervaring in de verzorging of verpleging prettig maar niet vereist. Wel een open houding,  betrokkenheid en gevoel voor wat nodig is. Ben je geïnteresseerd in dit bijzondere en dankbare vrijwilligerswerk? Bel of mail dan met Geza Mobers, coördinator VPTZ de Biltse kernen, 06 – 134 29 515,  g.mobers@vptz-debiltsekernen.nl

Vacature secretaris bestuur

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) de Biltse kernen is op zoek naar een secretaris voor het bestuur.

Taken
* Voorbereiding en verslaglegging bestuursvergaderingen (max 4x/jaar)
* Opstellen jaarverslag en distributie daarvan
* Up to date houden website en communicatie in samenwerking met coördinator vrijwilligers
* Zorgdragen (i.s.m. voorzitter en penningmeester) voor goede administratieve organisatie en voldoen aan wettelijke vereisten w.o. taakverdeling/bevoegdheden bestuur, inschrijving Kamer van Koophandel, privacy wetgeving  AVG), integriteit (UBO registratie en WBTR), en bijhouden nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Het huidige bestuur is collegiaal van aard, en bestaat uit 5 personen.
Verwacht tijdsbeslag ongeveer gemiddeld 1 dag per maand, in beginfase meer tijd nodig.

Nadere informatie
voorzitter@vptz-debiltsekernen.nl
06 1342 9515

penningmeester@vptz-debiltsekernen.nl
06 5512 1810