Huisarts Nijboer in bestuur VPTZ de Biltse kernen

In het bestuur van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) de Biltse kernen volgt huisarts Jolanda Nijboer als adviserend bestuurslid voormalig huisarts Jan van Leer op. VPTZ biedt ondersteuning die het mede mogelijk maakt dat mensen in hun laatste levensfase thuis kunnen sterven. Goed opgeleide vrijwilligers kunnen de patiënt nabij zijn en daarmee de mantelzorgers ontlasten.
Jolanda Nijboer werkt dertien jaar als huisarts waarvan bijna acht jaar in de huisartsenpraktijk Orionlaan in Bilthoven. Ze heeft inmiddels een aantal jaren ervaring in de palliatieve zorg. De VPTZ kende ze al vanuit de ondersteuning die een vrijwilliger bood bij een van haar patiënten en de ontmoeting met coördinator Geza Mobers. Ze vindt het heel bijzonder dat een groep van 22 vrijwilligers in De Bilt dit nuttige werk op zich neemt. VPTZ is blij met Nijboer als medisch klankbord binnen de organisatie. Nijboer wil in haar rol als bestuurslid de naamsbekendheid van de VPTZ bij collega’s vergroten. Ze wil uitdragen dat sterven bij het leven hoort en dat dit heel goed thuis kan. ‘Het thuis zijn van een stervende is een heel intensief traject voor de naasten en daar kan de vrijwilligersorganisatie goed bij helpen’, aldus Nijboer.

Geinteresseerd in vrijwilligerswerk in de terminale zorg?

Kom dan op zaterdag 13 oktober naar het Lichtruim in Bilthoven. Daar is VPTZ de Biltse kernen tussen 11.00 en 14.00 uur aanwezig tijdens de vrijwilligersbanenroute om u te informeren over ons vrijwilligerswerk, het team, de basistraining en overige opleidingsmogelijkheden.

Uiteraard bent u ook van harte welkom voor informatie over onze ondersteuningsmogelijkheden. Heel graag tot ziens op 13 oktober!

 

Basistraining voor vrijwilligers terminale zorg

Op 30 en 31 mei organiseert VPTZ de Biltse kernen weer een basistraining voor vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Deelnemers worden opgeleid om 1 of meerdere dagdelen per week ondersteuning te bieden in de laatste levensfase van ongeneeslijk zieke patiënten en ouderen om mantelzorgers te ontlasten. Aanmelden voor de basistraining kan tot 9 mei a.s..

VPTZ vrijwilligers brengen rust, bieden een luisterend oor, helpen bij eten, drinken en toiletbezoek. Ook een handmassage of een wandeling behoort tot de mogelijkheden. Vrijwilligers zijn er voor de patiënt en diens naasten, thuis en in zorginstellingen. Tijdens de inzetten worden zij begeleid door de coördinator. Bij de maandelijkse thema-avonden is er aandacht voor scholing, verdieping en worden ervaringen gedeeld met andere vrijwilligers.
Om vrijwilliger bij de VPTZ te worden is werkervaring in de verzorging of verpleging prettig maar niet vereist. Wel een open houding, betrokkenheid en gevoel voor wat nodig is. Geïnteresseerd in dit bijzondere en dankbare vrijwilligerswerk? Neem dan voor nadere informatie en aanmelding contact op met Geza Mobers, coördinator VPTZ de Biltse kernen, 06 – 134 29 515. Of kijk op onze website, www.vptz-debiltsekernen.nl

Vasthouden om los te kunnen laten

Vasthouden om los te kunnen laten.
Informatieavond over afscheid nemen en sterven.

Op woensdagavond 18 april organiseren Cavalli Uitvaartbegeleiding en VPTZ de Biltse kernen een informatieavond over de laatste levensfase. Zowel zorgmogelijkheden in de palliatieve en terminale fase, ondersteuning van vrijwilligers, de rol van de huisarts, de voorbereiding van de uitvaart en financiële en emotionele nazorg komen aan bod. Deelname is gratis en geheel vrijblijvend.

Door ouderdom of een ongeneeslijke ziekte, komt de dood onvermijdelijk dichterbij. Informatie kan rust geven zodat er ruimte komt om toe te leven naar het afscheid. Op deze informatieavond wordt ingegaan op diverse vragen en behoeften die kunnen spelen in de laatste levensfase. Uiteraard zijn er medewerkers van Cavalli Uitvaartbegeleiding en VPTZ de Biltse kernen aanwezig. Daarnaast hebben zij Piet Schouten, financieel adviseur van adviesburo Schouten uit Utrecht en Jan van Leer, arts palliatieve zorg en voorheen huisarts in Bilthoven, uitgenodigd om hun bijdrage te leveren.
Na een algemeen gedeelte waarin diverse onderwerpen worden besproken, krijgt u de gelegenheid om in gesprek te gaan en uw vragen te stellen bij de diverse disciplines. De bijeenkomst vindt plaats in gebouw Rinnebeek, St Laurensweg 13 in De Bilt van 19.30 tot 21.30 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur.

Voor meer informatie: Geza Mobers VPTZ de Biltse kernen, telefoon 06 – 134 29 515.
Foto bijschrift: Initiatiefnemers van de informatieavond V.l.n.r. Geza Mobers van VPTZ de Biltse kernen, Amber Cavalli, Hanneke Meijerink en Nicole Visser van Cavalli Uitvaartbegeleiding.

VPTZ verwelkomt nieuwe vrijwilligers

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) de Biltse kernen is blij met drie nieuwe vrijwilligers in het team. Na een tweedaagse introductietraining en een avond til- en transfertechnieken zijn zij klaar voor de ondersteuning van palliatief en terminaal zieke patiënten en hun naasten.

Vlnr: Johan Vaatstra, Joke Nederhof en Gokie van der Horst

Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk of met een ondersteuningsvraag, kunt u contact opnemen met coördinator Geza Mobers, 06 – 134 29 515 of g.mobers@vptz-debiltsekernen.nl

Bestuur verwelkomt nieuwe secretaris

1 februari jl. heeft onze secretaris Jacques van der Jagt het stokje overgedragen aan Anke van Krimpen. Wij danken Jacques voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij onze organisatie!

Onze nieuwe secretaris Anke (57 jaar) is getrouwd, heeft twee jongvolwassen dochters en woont sinds 1978 in Holllandsche Rading.

Anke studeerde Rechten in Utrecht en heeft jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt. Ook was ze in de jaren ’80 en ’90 D66 politiek actief voor D66 in de gemeente Maartensdijk.
Inmiddels werkt Anke alweer enkele jaren in het bedrijf van haar man (internationaal consultancy).
Ze heeft vrijwilligerswerk gedaan bij het Maatjesproject en is mantelzorger voor senior familieleden.

Anke is geïnteresseerd in actualiteiten, politiek en geschiedenis. In haar vrije tijd is Anke graag buiten met jaar honden. Lezen, reizen en films kijken doet ze graag.

We zijn blij dat Anke de rol van secretaris binnen ons bestuur op zich wil nemen en wensen haar een mooie tijd toe bij VPTZ de Biltse kernen.