Basistraining voor vrijwilligers terminale zorg

Op 30 en 31 mei organiseert VPTZ de Biltse kernen weer een basistraining voor vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Deelnemers worden opgeleid om 1 of meerdere dagdelen per week ondersteuning te bieden in de laatste levensfase van ongeneeslijk zieke patiënten en ouderen om mantelzorgers te ontlasten. Aanmelden voor de basistraining kan tot 9 mei a.s..

VPTZ vrijwilligers brengen rust, bieden een luisterend oor, helpen bij eten, drinken en toiletbezoek. Ook een handmassage of een wandeling behoort tot de mogelijkheden. Vrijwilligers zijn er voor de patiënt en diens naasten, thuis en in zorginstellingen. Tijdens de inzetten worden zij begeleid door de coördinator. Bij de maandelijkse thema-avonden is er aandacht voor scholing, verdieping en worden ervaringen gedeeld met andere vrijwilligers.
Om vrijwilliger bij de VPTZ te worden is werkervaring in de verzorging of verpleging prettig maar niet vereist. Wel een open houding, betrokkenheid en gevoel voor wat nodig is. Geïnteresseerd in dit bijzondere en dankbare vrijwilligerswerk? Neem dan voor nadere informatie en aanmelding contact op met Geza Mobers, coördinator VPTZ de Biltse kernen, 06 – 134 29 515. Of kijk op onze website, www.vptz-debiltsekernen.nl

Vasthouden om los te kunnen laten

Vasthouden om los te kunnen laten.
Informatieavond over afscheid nemen en sterven.

Op woensdagavond 18 april organiseren Cavalli Uitvaartbegeleiding en VPTZ de Biltse kernen een informatieavond over de laatste levensfase. Zowel zorgmogelijkheden in de palliatieve en terminale fase, ondersteuning van vrijwilligers, de rol van de huisarts, de voorbereiding van de uitvaart en financiële en emotionele nazorg komen aan bod. Deelname is gratis en geheel vrijblijvend.

Door ouderdom of een ongeneeslijke ziekte, komt de dood onvermijdelijk dichterbij. Informatie kan rust geven zodat er ruimte komt om toe te leven naar het afscheid. Op deze informatieavond wordt ingegaan op diverse vragen en behoeften die kunnen spelen in de laatste levensfase. Uiteraard zijn er medewerkers van Cavalli Uitvaartbegeleiding en VPTZ de Biltse kernen aanwezig. Daarnaast hebben zij Piet Schouten, financieel adviseur van adviesburo Schouten uit Utrecht en Jan van Leer, arts palliatieve zorg en voorheen huisarts in Bilthoven, uitgenodigd om hun bijdrage te leveren.
Na een algemeen gedeelte waarin diverse onderwerpen worden besproken, krijgt u de gelegenheid om in gesprek te gaan en uw vragen te stellen bij de diverse disciplines. De bijeenkomst vindt plaats in gebouw Rinnebeek, St Laurensweg 13 in De Bilt van 19.30 tot 21.30 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur.

Voor meer informatie: Geza Mobers VPTZ de Biltse kernen, telefoon 06 – 134 29 515.
Foto bijschrift: Initiatiefnemers van de informatieavond V.l.n.r. Geza Mobers van VPTZ de Biltse kernen, Amber Cavalli, Hanneke Meijerink en Nicole Visser van Cavalli Uitvaartbegeleiding.