Vacature: Secretaris van het bestuur

VPTZ de Biltse kernen is een organisatie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in zorginstellingen.
Per 1 september 2017 komt de functie vacant van

SECRETARIS van het bestuur

De secretaris is lid van het bestuur van de Stichting en heeft de
volgende taken:

•  Agenderen en notuleren van vergaderingen ( 3 tot 5 keer per jaar)
•  Behandeling binnenkomende en uitgaande brieven
•  Beheer van het archief
•  Mede opstellen van interne visienota’s en beleidsstukken
•  Vertegenwoordigt, evenals de andere bestuursleden, het bestuur in externe verbanden.

De werkbelasting bedraagt ongeveer een halve tot 1 dag per maand.

Wij zijn op zoek naar een man of vrouw met hart voor de palliatieve zorg, die het belang ziet van goede zorg, op het moment dat afscheid nemen in zicht komt of is. De kwaliteit van leven ook in deze fase voorop stellen is ons uitgangspunt.

Vindt u het fijn om relatief weinig tijd vrijwillig te besteden aan ons goede doel, neem dan contact op met onze voorzitter:
Natasja Konter. Zij is voor nadere informatie over deze vacature te bereiken op telefoonnummer 06-26158195.
Voor informatie over de Stichting kunt u terecht op onze website
www.vptz-debitsekernen.nl

Correspondentieadres:
Waterweg 153
3731 HG  De Bilt