Skip to content

Organisatie

Doelstelling: ‘Er zijn’

Het bieden van tijd, aandacht en ondersteuning, daar waar nodig en gewenst, aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten.

De Stichting

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg De Biltse kernen (VPTZ ) komt voor uit VPT De Bilt Bilthoven en Stichting Thuis Sterven Maartensdijk die in respectievelijk 1993 en 1997 zijn opgericht. Beide organisaties zijn in 2012 samen verder gegaan. De vrijwilligersorganisatie bestaat uit circa 20 enthousiaste vrijwilligers. Zij bieden ondersteuning bij mensen met een korte levensverwachting in de thuissituatie, in verpleeghuizen en in zorginstellingen.

Coördinator Geza Mobers draagt zorg voor organisatie van de hulpaanvragen en het begeleiden van de vrijwilligers.

Samenstelling Bestuur

Natasha Konter
Voorzitter

Marita Meulmeester Secretaris
Peter Paternotte Penningmeester
Thea Donders Algemeen bestuurslid

Jolanda Nijboer
Medisch Bestuurslid

Cirkelteam

VPTZ de Biltse kernen participeert in het Cirkelteam waarin Biltse en Bilthovense huisartsen, thuiszorgorganisatie Vitras en hospice Demeter samenwerken. Samen zorgen zij 24 uur per dag, 7 dagen per week voor deskundige zorg, begeleiding en liefdevolle ondersteuning aan palliatief en terminaal zieke patiënten en hun naasten.

VPTZ de Biltse kernen is aangesloten bij de Koepelorganisatie VPTZ Nederland te Amersfoort (www.vptz.nl) Daarnaast maakt VPTZ de Biltse kernen onderdeel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Stad en Zuidoost (www.netwerkpalliatievezorg.nl).