Skip to content

Steun Ons

Giften en donaties

Onze ondersteuning is gratis. Maar wij maken natuurlijk wel kosten. De stichting beschikt over een budget via rijkssubsidie van het Ministerie van VWS. Deze subsidie is echter niet toereikend. Giften en donaties zijn daarom altijd welkom.

Particulieren, bedrijven en instellingen kunnen onze stichting op diverse manieren steunen:

Door middel van een éénmalige bijdrage, een schenking via een notariële akte, een legaat of via sponsoring. Mocht u sponsorsuggesties hebben, neem dan contact op met het bestuur van de stichting.

Het is goed om te weten dat de VPTZ de Biltse kernen over schenkingen en legaten geen schenk- en erfbelasting verschuldigd is. Schenkingen zullen dus in zijn geheel ten goede komen aan het werk van de stichting en de inzet van de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg.

ANBI

De stichting VPTZ de Biltse kernen heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status) *)waardoor u giften aan onze stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de Belasting. Kijk voor deze voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Rabobank rekening NL35RABO0308396278 ten name van Stichting VPTZ de Biltse kernen.