Skip to content

Onze hulp

Onze hulp

Veel mensen die ernstig ziek of oud zijn en weten dat ze niet meer lang te leven hebben, willen graag in hun eigen vertrouwde omgeving verzorgd worden. Om thuis te kunnen sterven. Door inzet van huisarts, professionele thuiszorg, familie en vrienden wordt dit mogelijk gemaakt. Soms kan de zorg voor de partner, familie of vrienden erg zwaar zijn of kan men niet voldoende aanwezig zijn. In die situaties kunnen de speciaal opgeleide vrijwilligers van VPTZ de Biltse kernen uitkomst bieden. Doel is het ondersteunen en ontlasten van de mantelzorg bij de zorg voor de ernstig zieke of oudere thuis. Naasten kunnen even op adem komen, bijslapen of er even tussenuit gaan.

De zorg die de vrijwilligers bieden, vindt altijd plaats in samenwerking met de professionele zorg en de mantelzorg. De hulp kan meerdere keren per week geboden worden, overdag, ’s avonds, in het weekend en in uitzonderlijke situaties ook ’s nachts.

Vrijwilligers kunnen de zieke gezelschap houden, waken, muziek luisteren, voorlezen, een hand/voetmassage geven, helpen met eten en drinken, ondersteunen daar waar nodig.

Bij elke hulpvraag worden de persoonlijke wensen van de zieke en de naasten zoveel mogelijk gerespecteerd.

Aanvraag

Ondersteuning door vrijwilligers kan door iedereen in De Bilt, Bilthoven, Groenekan, Westbroek, Maartensdijk en Hollandse Rading worden aangevraagd. De coördinator zal, in overleg met de betrokkenen, afspraken maken over de duur, de tijden en de hulp die van de vrijwilligers gevraagd wordt. In de meeste situaties is de ondersteuning op korte termijn te realiseren.

Thuis

Wacht niet te lang met het aanvragen van zorg. Des te eerder u zorg vraagt, des te langer familie en vrienden het kunnen volhouden. Als er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn, kunnen wij al ondersteuning bieden in de palliatieve fase. Er is dan sprake van een levensverwachting minder dan een jaar. Vroegtijdige inzet geeft de mogelijkheid om een vertrouwensband op te bouwen. Weten dat op korte termijn hulp beschikbaar is, kan op zich al een geruststellende gedachte zijn. De coördinator komt graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Elders

Laat niemand in eenzaamheid sterven! Onze speciaal opgeleide vrijwilligers kunnen in verpleeghuizen en zorginstellingen waken bij bewoners in de laatste fase van hun leven. Met alle aandacht en zorg, waardoor de kwaliteit in de laatste levensfase zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Vrijwilligers vormen een waardevolle aanvulling op de verzorgenden en naasten. Met diverse zorginstellingen heeft VPTZ de Biltse kernen afspraken gemaakt. Informeert u bij de coördinator naar de mogelijkheden.