Wij zijn op zoek naar een enthousiast nieuw bestuurslid voor de functie van penningmeester.

Wie zijn wij.
VPTZ de Biltse kernen is een organisatie voor vrijwilligers bij de palliatieve terminale zorg.
Vrijwilligers van de VPTZ bieden ondersteuning bij mensen met een levensverwachting minder dan een jaar in de thuissituatie, in verpleeghuizen en in zorginstellingen.
De vrijwilligersorganisatie bestaat uit circa 20 enthousiaste vrijwilligers. De coördinator, de enige betaalde (parttime) werknemer, draagt zorg voor organisatie van de hulpaanvragen en het begeleiden van de vrijwilligers.
Het werkgebied is in de zes kernen van gemeente De Bilt.
Zie voor verdere informatie de website www.vptz-debiltsekernen.nl.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 personen: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en een Adviserend Bestuurslid (medicus).

De zittingstermijn van de bestuursleden is 4 jaar met een mogelijkheid van verlenging.
De Bestuursleden, die op de een of andere manier betrokken zijn dan wel affiniteit hebben met de palliatieve zorg, voelen zich nauw verbonden bij de werkzaamheden en inzet van de coördinatrice en de vrijwilligers.

M.i.v. juli 2019 valt de functie van penningmeester vrij.
Van hem of haar verwachten we enig financieel inzicht en kennis om digitaal te bankieren.
Voorts enige interesse in de CAO en verzekeringen die van toepassing zijn.
De taken van de penningmeester omvatten het volgende:
– 4 x Per jaar vergaderen samen met de bestuursleden en de coördinator over de lopende zaken en te bepalen beleid.
– Aansluitend vergadert het bestuur over de financiële aangelegenheden.
– De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële afhandelingen.
– Salarisadministratie en boekhouding wordt gedaan in samenwerking met het administratiekantoor.
– Het opstellen van de Begroting, Jaarrekening en de Balans gebeurt ook met behulp van het administratiekantoor.

De gemiddelde tijd aan bezigheden voor de Stichting neemt ongeveer 1 uur per week in beslag.

Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met:
Natasja Konter, voorzitter, mobiel 06 26 158 195,
mail voorzitter@vptz-debiltsekernen.nl
Thea Donders, penningmeester, mobiel 06 22 932 436,
mail t.donders@vptz-debiltsekernen.nl