Rondetafelgesprek Mantelzorg De Bilt

Op 16 januari nam VPTZ de Biltse kernen deel aan een rondetafelgesprek over mantelzorgondersteuning in gemeente De Bilt.

Er waren zo’n 25 afgevaardigden van zorginstanties en een aantal mantelzorgers aanwezig. Dit was een initiatief van Steunpunt Mantelzorg De Bilt. Tijdens de bijeenkomst werd geïnventariseerd wat elk van de aanwezige organisaties doet aan mantelzorgondersteuning.
Daarnaast was er volop ruimte om ideeën aan te reiken hoe mantelzorgondersteuning kan worden geoptimaliseerd in de gemeente. De input van mantelzorgers en zorgorganisaties en een enquête onder mantelzorgers wordt verwerkt in een advies aan gemeente De Bilt betreffende mantelzorgondersteuning in deze gemeente voor de komende jaren.