Ondersteuning voor mantelzorger

DE BILT Ik ontmoet Geza Mobers op een stralende dag op de locatie van MENS De Bilt. Het onderwerp van vandaag is wat zwaarder maar beslist met een gouden randje. We gaan het hebben over de stichting waar Geza vrijwilligerscoördinator is en waar ze een heel groot, warm hart voor heeft; VPTZ ofwel Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.

Door Pauline Pothoven

VPTZ is een organisatie die in beeld komt wanneer iemand in haar of zijn laatste levensfase is beland. Voor veel ernstig zieke en oude mensen is het een wens om in een vertrouwde omgeving afscheid te nemen en te sterven. Om dit mogelijk te maken werken mantelzorgers vaak dag en nacht om dit zo goed en zo kwaad als het gaat mogelijk te maken. Dat is heel mooi maar vaak ook zwaar.

[DE PERFECTE MATCH] En dat is waar VPTZ een rol in kan spelen. Om de mantelzorger te ontlasten en liefdevolle aandacht aan de patiënt te bieden. Geza; “Het is zo fijn voor mantelzorgers om even een paar uurtjes onbezorgd van huis te zijn. Om even te sporten, vrienden te zien of naar de kapper te gaan. Mensen voelen zich vaak direct opgelucht en kunnen daarna weer helemaal aanwezig zijn bij hun geliefde. Hoe onze ondersteuning er precies uitziet verschilt per situatie en hangt helemaal van de specifieke wensen af. Maar altijd maak ik een zorgvuldige match tussen vrijwilliger en patiënt. Zodra ik een aanvraag binnenkrijg ga ik kennismaken en kijk ik naar de gezinssituatie en vooral naar iemands persoonlijkheid. Waar houdt iemand van, wat zijn haar/zijn overtuigingen en liefhebberijen. Mensen zijn zo kwetsbaar in deze periode, het is ontzettend belangrijk dat de match er is, dat het echt klopt. Al pratende heb ik vaak een vrijwilliger in mijn hoofd die goed zou passen.”

Terwijl ze praat krijgt Geza kippenvel. Het raakt haar iedere keer. Net als de 22 vrijwilligers die VPTZ de Biltse kernen rijk is, handelt ze vanuit een diep gevoel van medemenselijkheid. Vanuit het gevoel van betekenis te willen zijn. Het is dan ook niet zomaar een vrijwilligersfunctie. Iedereen wordt gedegen opgeleid en leert over thema’s als rouw en verlies, communicatie, over je rol als vrijwilliger en grensbewaking. Iedere maand komt de groep bijeen om te reflecteren.

[LUISTEREND OOR] Eenmaal gematcht lopen de handelingen van een vrijwilliger enorm uiteen. Het kan een hand vasthouden zijn, samen lezen, neuriën, een gedicht voorlezen. In een zorginstelling waar mensen in de allerlaatste fase zijn, wordt er veelal gewaakt. Soms naast het bed, soms in een hoek van de kamer. Het is een kwestie van aanvoelen wat helpt, wat rustiger maakt. En zeker is ook een luisterend oor voor de mantelzorger belangrijk. Het is niet alleen actie, aanwezig zijn is vaak al waardevol.

Geza; “Ik wil uitdragen dat we zo’n ontzettend betrokken en gedegen team hebben. Ik hoop dat mensen dit lezen en het stukje uitknippen in de gedachte; goh ik wist niet dat het bestond maar ik bewaar het voor wanneer nodig of voor mensen die nu in de situatie zitten en onze ondersteuning goed kunnen gebruiken. Wij zijn er voor iedereen die ons nodig heeft.”

U kunt kosteloos hulp aanvragen via www.vptz-debiltsekernen.nl

BRON: Biltsche Courant, di 28 juni 2022

Nationale Dag van Aandacht voor Sterven

Door Walter Eijndhoven

Dinsdag 24 mei was de nationale Dag van Aandacht voor Sterven. Het Landelijk Expertise centrum Sterven, een organisatie die meer bewustzijn en kennis rondom de dood wil creëren, staat op deze dag stil bij alles wat hier omheen komt kijken. Ook in De Bilt besteedt Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg de Biltse kernen (VPTZ) hieraan aandacht.

VPTZ de Biltse kernen is lid van het Cirkelteam, waarin zij samenwerkt met huisartsen, thuiszorgorganisatie Santé Partners en hospice Demeter. Samen zorgen zij 24 uur per dag, zeven dagen in de week voor deskundige zorg, begeleiding en liefdevolle ondersteuning aan alle palliatief en terminaal zieke patiënten en hun naasten. Eén van die patiënten is Anja Savelkouls uit Hollandsche Rading.

PLS
Drie jaar geleden constateerden artsen bij haar Primaire Laterale Sclerose (PLS). ‘PLS is een aandoening van het ruggenmerg, die leidt tot stijfheid en spasticiteit van de benen en soms ook de armen’, vertelt Vincent, echtgenoot van Anja. ‘Helaas werd afgelopen maart toch geconstateerd dat zij Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) heeft, een ziekte waarbij je sneller achteruitgaat dan bij PLS’. Ervaring met ALS heeft het gezin al. ‘Mijn vader heeft tien jaar lang geleden aan ALS’, vult Anja haar man aan. ‘Uiteindelijk was hij totaal bedlegerig, kon niets meer en kreeg hij ook zuurstof en sondevoeding. Met mijn gezin heb ik al vaak gesproken over de toekomst. Eindigen zoals mijn vader wil ik niet’.

Inmiddels heeft het gezin geaccepteerd dat zij straks verder moet zonder Anja. Vincent: ‘Nu het nog kan, willen wij er vaak op uit, daarom hebben wij een auto gekocht, speciaal voor de rolstoel. Afgelopen weekend zijn wij nog met de familie naar Drenthe geweest. Daar konden wij onze dagen doorbrengen in een aangepast huis en ook komende zomer willen wij er vaak op uit’.

Vrijwilligers
Het gezin heeft iedere werkdag hulp vanuit Santé Partners en de buren bieden regelmatig hulp aan. En ook VPTZ biedt ondersteuning. Vrijwilligster Gokie vertelt: Om de week ga ik naar Anja. De andere week komt een collega vrijwilligster. Behalve een luisterend oor, doen wij aan diamond painting en puzzelen wij veel. Het is heel intensief, maar vrijwilliger zijn geeft ook veel energie’. Geza Mobers, coördinator bij VPTZ geeft aan: ‘Veel mensen zijn onbekend met onze organisatie. Dat is jammer, want wij kunnen veel voor patiënten betekenen. Onze stichting telt 22 vrijwilligers. Wij bieden hulp in De Bilt, Bilthoven, Groenekan, Maartensdijk, Westbroek en Hollandsche Rading. Voorafgaand ga ik altijd op huisbezoek, zodat ik kan kijken welke vrijwilliger past in de situatie´.

Vincent is blij met alle hulp vanuit Santé en VPTZ. ‘Ik werk vier dagen als zzp’er. Dan is het fijn als je weet dat er voor Anja wordt gezorgd en dat zij aanspraak heeft. Op dinsdag en donderdag komt er een vrijwilliger. Tijdens mijn werk kan ik mijn zorgen dan even loslaten’.

VPTZ
Mobers: ‘Onze organisatie werkt met speciaal opgeleide vrijwilligers met gevoel, inzicht, begrip en geduld. De aanvragen bereiken ons via de huisarts, thuiszorg, gespecialiseerd verpleegkundige of een verpleeg-/ verzorgingshuis. Ook mensen zelf of de familie kan ons inschakelen. Onze hulp wordt in nauw overleg met de patiënt, familie en de professionele zorg afgestemd. Afhankelijk van de behoefte kan het gaan om één of meer vrijwilligers voor één of meerdere dagdelen per week. “Er zijn” kan betekenen: waken bij de zieke, een luisterend oor, voorlezen of een helpende hand bij eten, drinken en toiletgang. Een vrijwilliger kan zowel overdag als in de avond worden ingezet. In uitzonderlijke gevallen waken wij ‘s nachts.’

Voor informatie of een aanvraag kunt u contact opnemen met de coördinator Geza Mobers, 06-134 29 515.

Bron: De Vierklank woensdag 25 mei 2022