Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk in de terminale zorg?

Kom dan op zaterdag 12 oktober naar het Lichtruim in Bilthoven. Daar is VPTZ de Biltse kernen tussen 9.30 en 12.30 uur aanwezig op de vrijwilligersbanenmarkt om u te informeren over ons vrijwilligerswerk, het team, de introductiecursus begin 2020 en overige opleidingsmogelijkheden.

Uiteraard bent u ook van harte welkom voor informatie over onze ondersteuningsmogelijkheden. Heel graag tot ziens op 12 oktober!

NB. Ook zijn wij op 12 oktober van 12.30 tot 15.00 uur aanwezig tijdens het Open Huis van  Hospice Demeter in De Bilt. U kunt daar vrijwilligers van de VPTZ ontmoeten die u graag vertellen over wat wij aan ondersteuning kunnen bieden aan palliatief en terminaal zieke patiënten en hun naasten in de thuissituatie.

12 oktober open huis Hospice Demeter

Op 12 oktober is  VPTZ de Biltse kernen aanwezig tijdens het Open Huis van Hospice Demeter. Van 12.30 tot 15.00 uur informeren wij u graag  over de ondersteuning die wij bieden aan palliatief en terminaal zieke patiënten en hun naasten in de thuissituatie. Ook voor informatie over de werkwijze van VPTZ en hoe wij samenwerken met de professionele zorg kunt u bij ons terecht.  Adres: Weltevreden 3 in De Bilt.

Ook bent u op 12 oktober van harte welkom op de vrijwilligersmarkt in het Lichtruim. Van 9.30 tot 12.30 uur is VPTZ aanwezig om u te informeren over ons vrijwilligerswerk, onze werkwijze en de introductiecursus begin 2020. Graag tot dan!

Peter Paternotte nieuwe penningmeester van VPTZ-bestuur

Peter Paternotte is de opvolger van Thea Donders. Wij danken Thea voor de nauwgezetheid waarmee ze de afgelopen jaren de financiën van VPTZ de Biltse kernen heeft beheerd. Thea blijft overigens op eigen verzoek nog zeker een jaar actief als algemeen bestuurslid.
Peter Paternotte gaat de functie van penningmeester de komende vier jaar op zich nemen. Hij heeft de VPTZ leren kennen vanuit zijn privé situatie.
Bijna 3 jaar geleden had coördinator Geza Mobers een kennismakingsgesprek met hem over de ondersteuningsmogelijkheid van VPTZ vrijwilligers bij zijn terminaal zieke vrouw. Omdat haar situatie snel achteruit ging, heeft VPTZ helaas geen ondersteuning meer kunnen bieden.
Er is echter wel contact gebleven tussen Peter en de VPTZ. Met de functie van penningmeester in het bestuur van VPTZ de Biltse kernen wil hij nu graag zijn steentje bijdragen aan ons mooie en bijzondere werk.

Wij zijn op zoek naar een enthousiast nieuw bestuurslid voor de functie van penningmeester.

Wie zijn wij.
VPTZ de Biltse kernen is een organisatie voor vrijwilligers bij de palliatieve terminale zorg.
Vrijwilligers van de VPTZ bieden ondersteuning bij mensen met een levensverwachting minder dan een jaar in de thuissituatie, in verpleeghuizen en in zorginstellingen.
De vrijwilligersorganisatie bestaat uit circa 20 enthousiaste vrijwilligers. De coördinator, de enige betaalde (parttime) werknemer, draagt zorg voor organisatie van de hulpaanvragen en het begeleiden van de vrijwilligers.
Het werkgebied is in de zes kernen van gemeente De Bilt.
Zie voor verdere informatie de website www.vptz-debiltsekernen.nl.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 personen: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en een Adviserend Bestuurslid (medicus).

De zittingstermijn van de bestuursleden is 4 jaar met een mogelijkheid van verlenging.
De Bestuursleden, die op de een of andere manier betrokken zijn dan wel affiniteit hebben met de palliatieve zorg, voelen zich nauw verbonden bij de werkzaamheden en inzet van de coördinatrice en de vrijwilligers.

M.i.v. juli 2019 valt de functie van penningmeester vrij.
Van hem of haar verwachten we enig financieel inzicht en kennis om digitaal te bankieren.
Voorts enige interesse in de CAO en verzekeringen die van toepassing zijn.
De taken van de penningmeester omvatten het volgende:
– 4 x Per jaar vergaderen samen met de bestuursleden en de coördinator over de lopende zaken en te bepalen beleid.
– Aansluitend vergadert het bestuur over de financiële aangelegenheden.
– De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële afhandelingen.
– Salarisadministratie en boekhouding wordt gedaan in samenwerking met het administratiekantoor.
– Het opstellen van de Begroting, Jaarrekening en de Balans gebeurt ook met behulp van het administratiekantoor.

De gemiddelde tijd aan bezigheden voor de Stichting neemt ongeveer 1 uur per week in beslag.

Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met:
Natasja Konter, voorzitter, mobiel 06 26 158 195,
mail voorzitter@vptz-debiltsekernen.nl
Thea Donders, penningmeester, mobiel 06 22 932 436,
mail t.donders@vptz-debiltsekernen.nl