Ruimte voor nieuwe vrijwilligers!

In ons team hebben wij weer ruimte voor nieuwe vrijwilligers! Daarom nemen wij op 6 oktober deel aan de Vrijwilligersbanenroute in De Bilt. Mensen die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk, kunnen bij verschillende organisaties langs om het vrijwilligerswerk ter plaatse te ervaren.

Op 6 oktober zijn wij van 10.00 tot 12.00 uur in het Lichtruim aanwezig. U kunt bij ons terecht om te horen wat vrijwilligerswerk in de terminale zorg thuis inhoudt. Wij vertellen u graag over ons werkgebied, onze werkwijze, het team vrijwilligers waarvan u deel uit gaat maken en de vele opleidingsmogelijkheden. Op onze website krijgt u een indruk van onze dienstverlening.
Bent u geïnteresseerd, bezoekt u ons dan in het Lichtruim. Lukt dat niet, dat kunt u ook op werkdagen bellen met onze vrijwilligerscoördinator Geza Mobers, 06 – 134 29 515.

Vacature: Secretaris van het bestuur

VPTZ de Biltse kernen is een organisatie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in zorginstellingen.
Per 1 september 2017 komt de functie vacant van

SECRETARIS van het bestuur

De secretaris is lid van het bestuur van de Stichting en heeft de
volgende taken:

•  Agenderen en notuleren van vergaderingen ( 3 tot 5 keer per jaar)
•  Behandeling binnenkomende en uitgaande brieven
•  Beheer van het archief
•  Mede opstellen van interne visienota’s en beleidsstukken
•  Vertegenwoordigt, evenals de andere bestuursleden, het bestuur in externe verbanden.

De werkbelasting bedraagt ongeveer een halve tot 1 dag per maand.

Wij zijn op zoek naar een man of vrouw met hart voor de palliatieve zorg, die het belang ziet van goede zorg, op het moment dat afscheid nemen in zicht komt of is. De kwaliteit van leven ook in deze fase voorop stellen is ons uitgangspunt.

Vindt u het fijn om relatief weinig tijd vrijwillig te besteden aan ons goede doel, neem dan contact op met onze voorzitter:
Natasja Konter. Zij is voor nadere informatie over deze vacature te bereiken op telefoonnummer 06-26158195.
Voor informatie over de Stichting kunt u terecht op onze website
www.vptz-debitsekernen.nl

Correspondentieadres:
Waterweg 153
3731 HG  De Bilt

Informatiemarkt mantelzorgers De Bilt

VPTZ de Biltse kernen was zaterdag 13 mei vertegenwoordigd op de informatie- en inspiratiemarkt voor mantelzorgers in het Lichtruim.
Met informatiemateriaal en persoonlijke uitleg informeerden we bezoekers over ondersteuning door onze vrijwilligers.

De markt was een initiatief van steunpunt Mantelzorg om mantelzorgers inzicht te geven in mogelijkheden van hulp, ondersteuning en ontspanning.
De markt werd geopend door wethouder Madeleine Bakker die het belang van voldoende ondersteuning en samenwerking onderstreepte.

Een kleine groep mantelzorgers bezocht de markt en ging geïnformeerd, geïnspireerd en soms ontspannen na een schouder/nekmassage huiswaarts.
Ook werden contacten gelegd en bestendigd tussen aanwezige organisaties om in onderlinge samenwerking mantelzorgers optimaal te kunnen ondersteunen.

In het licht van sterven

Dit boek maakt duidelijk dat er een diepgaande betekenis schuilt in sterven.
De momenten voor de dood zijn heel wezenlijk voor mensen in hun laatste fase, naasten en zorgverleners duiden op een overgang naar een andere vorm van bestaan.
Levenseinde-ervaringen zijn – zonder uitzondering- wonderbaarlijk.

Auteur: Ineke Koedam
Uitgever: Ankhhermes, Uitgeverij
 • Nederlandstalig
 • 176 pagina’s
 • ISBN: 9789020209624
 • juli 2013

Helpen bij verlies en verdriet

Een gids voor mensen die met rouw en verdriet te maken krijgen.
Het boek biedt bruikbare inzichten en voorbeelden uit het dagelijkse leven.

Een boek voor wie zelf verdriet heeft of wie anderen wil helpen, doordat het door het verdriet heen perspectieven biedt om opnieuw te leren houden van het leven.

Auteur: Manu Keirse
Uitgever: Lannoo
 • Nederlandstalig
 • 278 pagina’s
 • ISBN: 9789020982701
 • juli 2008

Op de Drempel

Acht geïnterviewden waaronder filosoof René Gude en schrijfster Laura Maaskant vertellen onomwonden over hoe het is om te leven in het zicht van het einde.
Hoe ga je om met alle emoties die bij het sterven horen?
Wanneer laat je het leven los?
Hoe benoem je het onbenoembare?

Een boek over afscheid nemen, maar bovenal een inspirerend document over hoe het bestaan betekenis te geven.

Auteur: Coen Verbraak
Uitgever: Thomas Rap

 • Nederlandstalig
 • 176 pagina’s
 • ISBN: 9789400405912
 • december 2015

Rondetafelgesprek Mantelzorg De Bilt

Op 16 januari nam VPTZ de Biltse kernen deel aan een rondetafelgesprek over mantelzorgondersteuning in gemeente De Bilt.

Er waren zo’n 25 afgevaardigden van zorginstanties en een aantal mantelzorgers aanwezig. Dit was een initiatief van Steunpunt Mantelzorg De Bilt. Tijdens de bijeenkomst werd geïnventariseerd wat elk van de aanwezige organisaties doet aan mantelzorgondersteuning.
Daarnaast was er volop ruimte om ideeën aan te reiken hoe mantelzorgondersteuning kan worden geoptimaliseerd in de gemeente. De input van mantelzorgers en zorgorganisaties en een enquête onder mantelzorgers wordt verwerkt in een advies aan gemeente De Bilt betreffende mantelzorgondersteuning in deze gemeente voor de komende jaren.