Vacature secretaris

VACATURE SECRETARIS
In het 5 personen tellende bestuur is plaats voor een secretaris met affiniteit voor palliatieve zorg die eraan wil bijdragen dat mensen thuis kunnen sterven.

UITGEBREIDE OMSCHRIJVING
Introductie
Veel mensen die ernstig ziek of oud zijn en weten dat ze niet lang meer te leven hebben willen graag in hun eigen vertrouwde omgeving verzorgd worden om thuis te kunnen sterven. Door inzet van huisarts, professionele thuiszorg, familie en vrienden wordt dit mogelijk gemaakt. Soms kan de zorg voor de partner, familie of vrienden erg zwaar zijn of kan men niet voldoende aanwezig zijn. in die situaties kunnen de speciaal opgeleide vrijwilligers van VPTZ de Biltse kernen uitkomst bieden. Doel is het ondersteunen en ontlasten van de mantelzorg bij de zorg voor de ernstig zieke of oudere thuis.

Taakomschrijving
De taken van de secretaris in het bestuur van VPTZ de Biltse kernen zijn o.m.:
*voorbereiding en verslaglegging bestuursvergaderingen met zo nodig follow-up van actiepunten
*opstellen en na goedkeuren distribueren/publiceren jaarverslagen
*In samenwerking met de vrijwilligerscoördinator up to date houden van de website en regelen van communicatieve uitingen
*zorgdragen (i.s.m. voorzitter en penningmeester) voor een goede administratieve organisatie en het voldoen aan wettelijk vereisten w.o. taakverdeling/bevoegdheden bestuur, in-/uitschrijvingen KvK, privacy wetgeving (AVG), integriteit (UBO registratie en WBTR) en bijhouden nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.
Het huidige bestuur is collegiaal van aard en bestaat uit 5 personen.

Wij vragen
Iemand met interesse/affiniteit voor/met vrijwilligerswerk in de mantelzorgsfeer voor (meest) ouderen in een terminale levensfase. Enige kennis van en ervaring met secretariële taken in stichtings- of verenigingsverband is wenselijke evenals enige praktische kennis en vaardigheid op het gebied van tekstverwerking, email en online communicatie (w.o. Zoom).

Wat hebben wij de vrijwilliger te bieden?
Het bestuur van de stichting heeft een organisatorische rol vanuit beleid, toezicht, ondersteuning en administratieve begeleiding alsmede ook zorg voor maatschappelijke inbedding. De vrijwilligerscoördinator heeft een belangrijke rol in het werven en (laten) opleiden van vrijwilligers, het regelen en coördineren van inzetten en stemt regelmatig af met het bestuur. Het gezamenlijk werken aan de realisatie van de doelstellingen en invulling geven aan een maatschappelijk zinvolle taak is een belangrijke stimulus om je in te zetten voor onze stichting.
Tijdsbesteding: minder dan 4 uur per week

VPTZ-lied 2023

VPTZ-lied Melodie Pur un flirt, Song Michel Delpech

Terminaal, of daarvoor
Bieden wij een luisterend oor
Wij zijn daar, reken maar!
Bieden tijd, ruimte, rust
Mantelzorgers ga gerust
Wij staan klaar, reken maar!

Oehhhh ik kom naar je toe….
VPTZ…. ons werk doet ertoe……
Oehhhhh verbindend en hoe
VPTZ….. ons werk doet ertoe
La La La La La La

Soms een lach, vaak een traan
Met stervenden zijn wij begaan,
Kwetsbaarheid, hun laatste tijd
We stemmen af, zijn nabij
Het ‘er zijn’ dat maakt ons blij
Wij zijn daar, reken maar!

Oehhhh ik kom naar je toe….
VPTZ…. ons werk doet ertoe……
Oehhhhh verbindend en hoe
VPTZ….. ons werk doet ertoe

Allemaal, gaan we dood, levensverhaal
van klein tot groot
’t Leven gaat door, jij gaat ons voor
Allen samen, samen een
Samen delen ‘t hoeft niet alleen
Ben er voor jou, ik kom heel trouw

Oehhhh ik kom naar je toe….
VPTZ…. ons werk doet ertoe……
Oehhhhh verbindend en hoe
VPTZ….. ons werk doet ertoe
La La La La La La

Beluister hieronder het VPTZ-lied:

Hoe verwijs ik naar een vrijwilliger? Tips voor verwijzers

Een inzet van een VPTZ-vrijwilliger bij iemand in de laatste levensfase thuis kan de mantelzorger ontlasten. Die kan de zorg daardoor langer volhouden en raakt minder snel overbelast. Toch merken we dat mantelzorgers een drempel ervaren bij de inzet van een vrijwilliger. Bijvoorbeeld omdat ze het zien als hun taak om voor hun naasten te zorgen.

Klik hier om de versie te downloaden: Flyer tips voor verwijzers.

Flyer tips voor verwijzers

 

Lintje voor VPTZ-vrijwilliger

Voormalig VPTZ-vrijwilliger Marie-Louise Jurg kreeg op woensdag 26 april 2023 in het gemeentehuis van De Bilt een Koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Sjoerd Potter.
Ze kreeg het lintje voor onder andere 16 jaar inzet bij VPTZ de Biltse kernen.
Vele palliatieve en terminale patiënten thuis en in verpleeghuizen bood ze een luisterend oor, warme nabijheid en ondersteuning. Bestuur, vrijwilligers en coördinator wensen haar van harte geluk met deze prachtige erkenning voor vele jaren vrijwillige inzet!