Hoe verwijs ik naar een vrijwilliger? Tips voor verwijzers

Een inzet van een VPTZ-vrijwilliger bij iemand in de laatste levensfase thuis kan de mantelzorger ontlasten. Die kan de zorg daardoor langer volhouden en raakt minder snel overbelast. Toch merken we dat mantelzorgers een drempel ervaren bij de inzet van een vrijwilliger. Bijvoorbeeld omdat ze het zien als hun taak om voor hun naasten te zorgen.

Klik hier om de versie te downloaden: Flyer tips voor verwijzers.

Flyer tips voor verwijzers

 

Lintje voor VPTZ-vrijwilliger

Voormalig VPTZ-vrijwilliger Marie-Louise Jurg kreeg op woensdag 26 april 2023 in het gemeentehuis van De Bilt een Koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Sjoerd Potter.
Ze kreeg het lintje voor onder andere 16 jaar inzet bij VPTZ de Biltse kernen.
Vele palliatieve en terminale patiënten thuis en in verpleeghuizen bood ze een luisterend oor, warme nabijheid en ondersteuning. Bestuur, vrijwilligers en coördinator wensen haar van harte geluk met deze prachtige erkenning voor vele jaren vrijwillige inzet!