Hoe verwijs ik naar een vrijwilliger? Tips voor verwijzers

Een inzet van een VPTZ-vrijwilliger bij iemand in de laatste levensfase thuis kan de mantelzorger ontlasten. Die kan de zorg daardoor langer volhouden en raakt minder snel overbelast. Toch merken we dat mantelzorgers een drempel ervaren bij de inzet van een vrijwilliger. Bijvoorbeeld omdat ze het zien als hun taak om voor hun naasten te zorgen.

Klik hier om de versie te downloaden: Flyer tips voor verwijzers.

Flyer tips voor verwijzers