Kijk op de Nieuws pagina voor de laatste informatie!!!

Het werkveld van de VPTZ de Biltse kernen:

De doelstelling van VPTZ de Biltse kernen is om het mensen uit de 6 kernen van Gemeente De Bilt, in hun laatste levensfase mogelijk te maken thuis te sterven, in hun eigen persoonlijke omgeving.
VPTZ de Biltse kernen wil en kan hieraan, door het inzetten van speciaal opgeleide vrijwilligers, een belangrijke bijdrage leveren.
De hulp die onze VPTZ de Biltse kernen kan bieden wordt in nauw overleg afgestemd met de patiënt, de familie en de
professionele hulpverlening. De aanwezigheid van een vrijwilliger zorgt ervoor dat de mantelzorger even de
batterij op kan laden.
Daarnaast is het ondersteunen van de partner, de kinderen en de familie ook een belangrijk uitgangspunt.
Er kunnen zowel overdag als ‘s avonds vrijwilligers voor de terminale zorg worden ingezet.

Coördinator

Informatie en hulp kunnen worden aangevraagd bij de coördinator van VPTZ de Biltse kernen,
mevrouw Geza Mobers tel. 06 - 1342 9515 e-mail: g.mobers@vptz-debiltsekernen.nl.


Het is belangrijk dat de mantelzorger of de zieke zelf vooral niet te lang wacht met het aanvragen van informatie over de mogelijkheden van VPTZ de Biltse kernen.
Soms kan een gesprek met de coördinator over de situatie al veel helpen.

Wilt u donateur van onze stichting worden?
Op het contactformulier kunt u dat aangeven of neemt u direct contact op met de secretaris: secretaris@vptz-debiltsekernen.nl.

Aan de hulp van de VPTZ de Biltse kernen zijn geen kosten verbonden!